Dina nyckeltal på webben: de finns faktiskt!

Identifiera dina nyckeltal enkelt

Det enklaste sättet att identifiera ett enkelt nyckeltal på webben är genom att fråga dig själv vad du vill att besökarna på din hemsida ska göra. Eftersom syftet med olika typer av webbsidor skiljer sig åt är också utgångspunkten olika när det gäller värdet av de aktiviteter du vill att folk ska utföra.

Vad är målet med din tjänst?

Om du har en produkt som du vill sälja är ditt mål med största sannolikhet att få dem att köpa denna produkt. Om du har någon form av konsultverksamhet vill du få dem att kontakta dig. Om din hemsida är ett community kanske du vill få dem att interagera med andra, starta en diskussion eller bjuda in vänner till ditt community.

Tillhör hemsidan en statlig eller annan icke-vinstdrivande organisation kanske du vill rikta besökarnas uppmärksamhet mot och sprida information om en viss fråga genom att ge dem tillgång till vissa texter eller annan media via din hemsida.
Eftersom syftet med dessa olika typer av webbsidor skiljer sig åt är också utgångspunkten olika för dem när det gäller värdet av de aktiviteter du vill att folk ska utföra. Värdet kommer också att variera beroende på vad du har för marginaler när det gäller försäljningen av din produkt och vilken kostnad du har för att få besökare till sidan o.s.v.

Hitta ditt företags nyckeltal

Sätt dig alltså ned och gör en punktlista på vad du vill få de besökare som läser din webbsida att göra. När listan är klar ska du sortera punkterna genom att placera de som är viktigast för ditt företag längst upp. Nu har du en lista över nyckeltal som kommer att vara till hjälp för dig när det gäller att planera din verksamhet och din marknadsföring. Nyckeltal heter på engelska KPI (key performance indicator) och har att göra med hur det går för dig baserat på utfallet på några få aktiviteter: alltså, nyckeltal.

Om du har erfarenheter när det gäller att avgöra vilka nyckeltal som fungerat för ditt företag kan du kanske skriva om det i kommentarraden nedan, så att andra kan ta del av dem eller diskutera.