Översättningsbyrå eller kommunikationsbyrå

Översättningsbyrå eller kommunikationsbyrå?

Översättningsbyrå låter lite gammaldags…

..och ger en känsla av dammiga papper, där en ensam glasögonprydd och gråhårig professortyp klurar sig igenom konstiga formuleringar på ännu konstigare språk. Han eller hon rabblar verbböjningar när man frågar om leveranstid och betalning…eller?

Från din text till en “sann översättning”

Rätt översättning av en text beror till väldigt stor del på ändamålet. Till exempel, ska man översätta en medicinsk text så går det inte att bli kreativ och konstatera att patienten mår prima, när personen i fråga inte alls mår bra. Men översätter man en reklamtext kan man vara tvungen att vara kreativ för att fånga “andan” i en text så att målkulturen eller målmarknaden uppfattar texten med samma känsla som originalet, fastän sluttexten inte säger exakt samma sak ordagrant. Och jobbar man med webben kan man bli tvungen att gå en balansgång mellan att driva trafik, konvertera besökare och inte förstöra varken designen eller innebörden av kommunikationen.

Hmm, det är lätt att längta tillbaka till de dammiga pappren här faktiskt.. ;)

Rollen för översättningsbyråer har förändrats enormt

Nu är översättningsbyråer mer som kommunikationsbyråer,eller borde vara det. Det är en naturlig utveckling där vi ska ta vara på våra kunders intressen när de vill kommunicera med en främmande marknad. Nu går det inte längre att bara jobba medsanna översättningar. Nu behöver vi tänka ännu mer på målgrupp, målkulturen, värderingar, produkten/tjänsten, affärsmodellen (om den finns) och anpassa översättningen därefter. Denna process kallas för lokalisering. Och andra aspekter som man inte direkt tänker på, när man hör ordet översättning, ingår också i kommunikationen såsom layout, design, val av bilder mm.

Nej men, det är ju bara att skicka iväg!

Ibland kan det bara vara att skicka iväg ett dokument för översättning, men oftast inte. Det funkade att jobba så som översättningsbyrå när världen var gammal (med våra mått ungefär för 30 år sedan) och bara ta emot dokument per post eller fax i bästa fall. Sedan skickade man tillbaka jobbet när man var färdig. Men till och med då behövde man samtala lite kring texten och anpassa den till målgruppen.

Nu har vi e-mail, layoutprogram, mjukvaror, mobiler, webben, bildböcker och en massa andra sätt att ta emot och skicka information. Den traditionella översättningsbyrån blir ett globaliseringsverktyg som anpassar budskapet till de lokala marknaderna. Vårt jobb som översättningsbyrå är numera attgöra om information till kommunikation så att målgruppen både förstår och tar till sig budskapet och att vår kund blir nöjd med resultatet.

Detta kräver kunskap om teknik, design, språk, kommunikation, målkulturen och affärer. Men du får fortfarande kalla oss föröversättningsbyrå om du vill. Vi har ändå dammiga papper kvar i våra rötter.

Tags: , ,

Kommentera

Översättning svenska till engelska, lite tips och råd

Översättning: svenska till engelska, lite tips och råd

I en global värld är engelskan det dominerande lingua franca. Därför väljer de flesta organisationer med internationella ambitioner att översätta sin webbsajt, broschyr eller annan kommunikation till just engelska först. Här listar vi lite tips och råd för att avhjälpa dina svenska till engelska översättningar.

Översättning från svenska till engelska: tips och råd

Pris på översättning från svenska till engelska

Om ni får ett pris per målord på engelska, och inte källord på svenska, då borde ni veta att slutpriset för eran svenska till engelska översättning kommer att bli runt 15% högre än ni har räknat med. Detta är delvis på grund av språkens struktur: på svenska är det vanligare att man skriver ihop ord än på engelska. Vissa andra hävdar att det är mest för att engelsmännen tycker om att höra på sig själva som texterna blir längre, men vi köper inte den argumentationen, ännu…

Brittisk, amerikansk eller internationell engelska?

Detta kan bli svårt eftersom internationell engelska inte är så väldefinierad. Svaret på frågan är att anpassa engelskan efter marknad. Ska ni kommunicera med britter då är det brittisk engelska, amerikaner är lika med amerikansk engelska osv för de andra engelsktalande länderna. Internationell engelska borde användas för andra marknader och det viktigaste när man väljer denna väg är att konsekvent följa grammatikens regler och rättstavningsregler för just den dialekten av engelska du har valt, alltså antingen rättstavningsreglerna för amerikansk eller brittisk engelska. Det finns en viss tendens att välja amerikanska regler här, och du kan läsa mer om bakgrunden till internationell engelska här.

Översätta svenska till engelska själva

Det finns bara en godtagbar anledning till att man skulle välja att översätta från svenska till engelska själv, och det är om man har begränsade ekonomiska resurser. En annan godtagbar anledning är att man har engelska som modersmål, men inte ens då betyder det att man kan kommunicera väl i skrift. Det man behöver ta i beaktan om man väljer att översätta själv är att slutprodukten blir nästan säkert inte lika bra som om en yrkesöversättare hade gjort den. Det är nästintill omöjligt att få till samma bredd och djup i ens språk som för en infödd och yrkesöversättare. Men det finns alltid undantag.

Svengelskans intåg..

Om man väljer att ändå översätta själv då behöver man akta sig för den fruktade svengelskan. Här finns det lite länkar och sidor med information om svengelskan och hur det svenska språket har påverkats av engelskan: Anglicismer i svenskan, Svengelska på susning, ideela organisationen Språkförsvaret, en artikel från DNoch en handbok om hur engelsktalande reagerar på svengelskan.

Syftet styr innehållet och stilen

Tänk noggrant igenom målgruppen. Om texten ska läsas på en blogg som denna då får den vara ledigare i stil, är den juridisk eller medicinsk då är trovärdigheten och riktigheten i översättningen väldigt viktiga, ska den vara säljande borde ordvalen uppmuntra läsaren till att göra något.

Vi hoppas att dessa tips är till nytta för dig som behöver översätta från svenska till engelska. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller tips.

Tags: , , , ,

Kommentera