Hur Sverige senast klarade krisen? En intervju

Hur Sverige senast klarade krisen? En intervju.

Här hittar ni en artikel på Linked In där Göran Persson berättar om hur de gjorde under senaste krisen för att klara sig. Vad tycker ni?

Reforming the public sector in a crisis 

Tags: ,

by jackson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *