Översättning av en hemsida, vad är viktigt?

Översättningar på nätet idag

Jag antar att du läser detta eftersom du vill översätta din sajt, din företagssajt eller något dylikt. Om man vill översätta på Internet behöver man först ta målet med översättningen i beaktan.

Vill du ha trafik?

Då behöver översättningen vara optimerad, alltså en SEO-översättning. Om man bara anlitar en “vanlig översättningsbyrå” så får man bara en vanlig översättning. I vår erfarenhet är en vanlig översättning lika med att stänga dörren för trafik. Betydelsen av det du översätter blir bra, men resultatet blir lidande.

Vill du inte ha trafik, utan bara ha texten på ett annat språk?

Här funkar normal översättning, där man inte försöker utnyttja söktendenser på olika språk för att leverera besökare till sidan. Man borde använda en översättare som har målspråket som modersmål, har vana av att översätta webbtexter, erfarenhet från ditt ämnesområde och helst några år som översättare på nacken.

Vill du få besökare att göra något?

Detta är delvis påverkad av vad du har gjort på källsidan på din sida, alltså hur strukturen ser ut och hur väl du uppmanar besökaren att ta ett beslut du vill att de ska ta. Om strukturen redan är bra då behöver du en copywriter på målspråket för att föra över ditt budskap på ett bra sätt. Om den inte är bra då kan copywritern behöva hjälpa er att strukturera upp den och göra den mer säljande.

Tags:

by jackson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *