Översättningar

Översättningar, kommunikationstjänster och affärsnytta i ett och samma företag

Översättningar

Vi översätter till och från alla språk och är specialiserade på europeiska språk. Typiska översättningsprojekt är Internet, medicin, manualer, finans och statliga texter. Bara personer med målspråket som modersmål översätter hos oss.

Språkgranskning

Språkgranskning kan man säga är en scanning av texter för att hitta grammatiska fel, terminologifel eller andra oklarheter. Vi har granskat många akademiska uppsatser, manualer och rapporter där tonvikten ligger på att producera en proffsig och felfri text.

Copywriting

Här skriver vi texter från början. Tidigare projekt är resekataloger, trycksak, webbcopy, mode och böcker. Processen börjar ofta med en konsultation för att etablera omfattningen av projektet. I vissa fall, för webben, assisterar vi med nyckelord, optimeringsstrategier och sökmarknadsföring.

Redigering

Det är när ni vill lyfta en text till en annan nivå. Ni kan ha innehåll men behöver strukturera om, understrykas och övertyga er publik. Här har vi jobbat med presentationer, webbsidor, rapporter mm.

Affärs- och webbanalys

Vi hjälper företag att identifiera och bearbeta nya marknader samt etablera kundkontaker genom webben. Man kan säga att vi jobbar som en webb- och marknadsföringsbyrå med spetskompetens inom språk.

Kontakta oss gärna för mer information om någon av dessa tjänster.