Översättningsbyrå eller kommunikationsbyrå

Översättningsbyrå eller kommunikationsbyrå?

Översättningsbyrå låter lite gammaldags…

..och ger en känsla av dammiga papper, där en ensam glasögonprydd och gråhårig professortyp klurar sig igenom konstiga formuleringar på ännu konstigare språk. Han eller hon rabblar verbböjningar när man frågar om leveranstid och betalning…eller?

Från din text till en “sann översättning”

Rätt översättning av en text beror till väldigt stor del på ändamålet. Till exempel, ska man översätta en medicinsk text så går det inte att bli kreativ och konstatera att patienten mår prima, när personen i fråga inte alls mår bra. Men översätter man en reklamtext kan man vara tvungen att vara kreativ för att fånga “andan” i en text så att målkulturen eller målmarknaden uppfattar texten med samma känsla som originalet, fastän sluttexten inte säger exakt samma sak ordagrant. Och jobbar man med webben kan man bli tvungen att gå en balansgång mellan att driva trafik, konvertera besökare och inte förstöra varken designen eller innebörden av kommunikationen.

Hmm, det är lätt att längta tillbaka till de dammiga pappren här faktiskt.. ;)

Rollen för översättningsbyråer har förändrats enormt

Nu är översättningsbyråer mer som kommunikationsbyråer,eller borde vara det. Det är en naturlig utveckling där vi ska ta vara på våra kunders intressen när de vill kommunicera med en främmande marknad. Nu går det inte längre att bara jobba medsanna översättningar. Nu behöver vi tänka ännu mer på målgrupp, målkulturen, värderingar, produkten/tjänsten, affärsmodellen (om den finns) och anpassa översättningen därefter. Denna process kallas för lokalisering. Och andra aspekter som man inte direkt tänker på, när man hör ordet översättning, ingår också i kommunikationen såsom layout, design, val av bilder mm.

Nej men, det är ju bara att skicka iväg!

Ibland kan det bara vara att skicka iväg ett dokument för översättning, men oftast inte. Det funkade att jobba så som översättningsbyrå när världen var gammal (med våra mått ungefär för 30 år sedan) och bara ta emot dokument per post eller fax i bästa fall. Sedan skickade man tillbaka jobbet när man var färdig. Men till och med då behövde man samtala lite kring texten och anpassa den till målgruppen.

Nu har vi e-mail, layoutprogram, mjukvaror, mobiler, webben, bildböcker och en massa andra sätt att ta emot och skicka information. Den traditionella översättningsbyrån blir ett globaliseringsverktyg som anpassar budskapet till de lokala marknaderna. Vårt jobb som översättningsbyrå är numera attgöra om information till kommunikation så att målgruppen både förstår och tar till sig budskapet och att vår kund blir nöjd med resultatet.

Detta kräver kunskap om teknik, design, språk, kommunikation, målkulturen och affärer. Men du får fortfarande kalla oss föröversättningsbyrå om du vill. Vi har ändå dammiga papper kvar i våra rötter.

Tags: , ,

Kommentera

by jackson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *