Översättningsbyrå

Översättningsbyrå med SEO-tjänster och medicinska översättningar

Language Army har varit igång som översättningsbyrå sedan 2001 och arbetar med webbföretag, statliga myndigheter, medicinska företag och andra organisationer. Vi är specialister på flerspråkiga SEO-tjänster och kommunikation samt medicin. Vi tillhandahåller de europeiska språken främst och har också arbetat med utomeuropeiska språk och marknader.

Från medicin till webbmarknadsföring och SEO

Vi har åtagit oss olika typer av jobb sedan start, såsom årsredovisningar, resekataloger, medicinska studier, statliga rapporter, juridiska texter och givetvis olika typer av webbtexter. Vi har också skrivit copy för kunder från början där vi har jobbat med reklam på webben och till och med skrivit hela böcker för kunder.

De flesta av våra kunder säger att det som kännetecknar oss är att vi tar ansvar, har alltid kunden och kundens behov i centrum och att vi är oerhört kostnadseffektiva. Sedan 2005 har vi också drivit försäljning och trafik via webben och vill gärna dela med oss av den kunskap och erfarenhet vi fått till våra kunder.

Tack till våra kunder och partners

Vi vill tacka våra kunder och partners för ett givande samarbete och ser fram emot framtiden tillsammans.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om vad vi kan göra åt er som översättningsbyrå.

Med bästa hälsningar,

Language Army AB